Sign In
Tá QQI chun painéil saineolaithe a chur ar bun chun measúnú a dhéanamh le haghaidh bailíochtú iarratais do chláir

Tá feachtas earcaíochta á lainseál ag QQI (Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann) chun painéil Saineolaithe Ábhair agus Scríobhníorí Tuarascála a chur ar bun chun measúnú a dhéanamh le haghaidh bailíochtú iarratais do chláir breis oideachais agus oiliúna agus do chláir phrintíseachta.

Bailíochtaíonn QQI cláir oideachais agus oiliúna agus bronnann sé dámhachtainí ar fhoghlaimeoirí san earnáil breis oideachais agus oiliúna (do sholáthraí cláir poiblí agus príobháideacha). Is próiseas rialála é bailíochtú trína gcinntear, go ginearálta, cibé an féidir dámhachtainí áirithe ar an QQI a thairgeadh i dtaca le clár oideachais agus oiliúna soláthraí ar leith.

Chun cuidiú leis, beidh dhá phainéal á cur le chéile ag QQI a bheith ar fáil le glaoch a chur orthu

Saineolaithe Ábhair chun measúnú a dhéanamh le haghaidh bailíochtú iarratais do chláir breis oideachais agus oiliúna agus do chláir phrintíseachta i réimsí foghlama éagsúla.

Scríobhníorí Tuarascála le haghaidh tuarascálacha mheasúnaithe a scríobh ar ardchaighdeáin foilsithe chun tacaíocht a thabhairt do Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann i gcomhair cinntithe dhearbhú cáilíochta.

Déanfaidh an earcaíocht seo ag Sigmar Recruitment Consultants thar cheann QQI.

An dáta deireanach chun iarratas a dhéanamh: 5pm 5 Nollaig 2016.

Ba chóir d'iarratóirí atá spéis acu cuairt a thabhairt ar shuíomh gréasáin www.sigmarrecruitment.com/qqi chun tuilleadh eolas a fháil agus iarratais a chur isteach. Deán teagmháil le do thoil le qqi@sigmar.ie i gcomhair tuilleadh ceisteanna.

​​